2022. január 25. keddPál
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Kötelező a vallásoktatás a nulladik osztályban: hatan a hét híréről

2012. március 09. 17:55, utolsó frissítés: 2012. március 12. 14:53

#i#Románia az a szekuláris állam, ahol kötelező lesz a vallásoktatás az iskolai előkészítő osztályokban. Mit kezd a nulladik osztályos jedi vallású a tömjénszagban?#/i#
A hét híre:

Kötelező lesz a vallásoktatás az iskolai előkészítő osztályokban

A tanügyminisztérium szerint nem a hittanoktatáson van a hangsúly, hanem a gyerekek erkölcsi értékrendjének és vallásos magatartásának kialakítása a cél.


Az előkészítő osztályokban a gyerekek heti egy alkalommal vallásoktatásban is részesülnek - áll az oktatási miniszter szerdán közvitára bocsájtott tanterv-tervezetében. E szerint a kisdiákok megtanulják, hogyan kell imádkozni, mi az Isten szerepe az ember életében, karitatív tevékenységekben vesznek részt és templomba is elviszik őket. A tervezet - melynek célja, hogy megbarátkoztassa a gyerekeket a vallással - egy nagy központi motívum köré épül: Isten velünk van a felfedezésben és szeretetben.

Vallásórán a gyerekek a következő általános készségeket fejleszthetik: a különböző élethelyzetekben alkalmazott erkölcsi-vallásos magatartásformák, a gyerek-szülő kapcsolat és a vallásos értékrend összeegyeztetése, valamint a mindennapi élet egyes elemeinek aktív megismerése, saját hitük szemszögéből.

"A templom egy olyan tér, amely egy vallásóra számára magas együtthatójú nevelő értékkel bír. A tanár különböző alkalmakkor látogatásokat szervezhet a templomba, ahol a diákok részt vehetnek a miséken, az istentiszteleteken, részesülhetnek a szentáldozás szentségében, elbeszélgethetnek a pappal vallásos témákról, vagy közösségi rendezvényeket szervezhetnek" - fogalmaz a dokumentum. Egy másik fontos dolog a tanterv alkotói szerint, hogy a gyerekek megtanulnak különbséget tenni az emberek között a kinézet, a beszélt nyelv, a hit, a magatartás vagy a kedvenc étkek alapján. (részlet a cikkből)


Kiss Tamás (szociológus)

Csak ne sérüljenek a kálvinista hittételek! Semmi nemű eretnek elhajlás, vagy lityi-lötyi ökumenizmus nem tűrhető meg a tantermekben!


Csutak István (fejlesztéspolitikai szakértő)

1989 előtt kötelező volt marxizmust – leninizmust valamint az RKP politikai gazdaságtanát tanulni. Most lelkiismereti szabadság van. Meggyőződésem, hogy választási kampányok előtt különösen nagy politikai támogatottságra lel egy ilyen fennkölt gondolat. Mert faluhelyen a hajdani pártitkár és kollektív elnök mellet az egyház a legjelentősebb elhajtó erő. (Értsd: szavazásra elhajtó erő.)

Addig amíg a romániai egyházak nem engedik átvilágítani papjaikat, sőt vezetőiket sem (Magyarországon bizony siralmas eredménye lett a dolognak) ezzel szemben vastagon részt vesznek a tranzakcionális politizálásban, és boldogan jelentgetik fel egymást még manapság is nem vicces és nem szerencsés kötelezni bárkit is imádkozástechnikát tanulni. Ha más nem, gondoljunk csak arra, lehetnek közöttünk ateisták is. Velük mi legyen? Pusztuljanak? Mint osztályellenség?


Budaházi Attila (dramaturg)

De szabadíts meg minket a gonosztól!


Gáspárik Attila (biciklis)

Felénk, Nagyadorjánban van 75 ház, laknak benne 50-en. Előiskola köteles kb. egy vagy kettő. Tanár nincs, majd lesz. Kézen fogja. Mennek az egyetlen református templomba. Elbeszélgetnek. Hetente egyszer, mikor a tiszteletes eljön. Vasárnap. Még mindig jobb mint a varsági tanyákon, ahol napokig mennek majd elbeszélgetni. Gyönyörű törvények ezek, amelyeket egy főváros belsejében, egy zsúfolt irodaházban írnak elvágyódó aktakukacok.


Szilágyi Szabolcs (rádiós)

Isten ments, hogy rosszat szóljak, de az Úr óvja és vigyázza ezeknek a gyermekeknek a lépteit azoktól, akik ilyen törvényeket alkotnak. A Jóisten áldja meg, mit kezd az előkészítő osztályos jedi vallású a tömjénszagban? Hogy a Fennvaló nem rogyassza a sok okosára a magasságos mennyboltot! "Úuuuuristnnnn" (idézet egy valóságshow-ból)


Könczei Csongor (néprajzkutató)

Hogy is van a román alkotmány 29. szakaszának első pontja? A lelkiismereti szabadság szakasz, idézem: „A gondolatok, a vélemények, akárcsak a vallásos hitek szabadsága semmilyen formában sem korlátozható. Senki sem kényszeríthető valamely vélemény elfogadására vagy a meggyőződésével ellenkező vallásos hithez való csatlakozásra.” És a hatodik pontja: „A szülőknek vagy a gyámoknak jogukban áll a saját meggyőződésük szerint biztosítani a kiskorú gyermekek nevelését, akikért felelősek.” Szóval alkotmányosan Románia az a szekuláris állam, ahol „kötelező lesz a vallásoktatás az iskolai előkészítő osztályokban”. Világos, nem?

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!