2022. január 25. keddPál
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Kerek fejünkön kívül minden lapos?

Ivácson András Áron Ivácson András Áron 2017. augusztus 21. 14:05, utolsó frissítés: 14:26

Nem a tömegvonzás rögzít a talajhoz, hanem a józan paraszti ész két lábán való állás!


Amikor az ember szembetalálja magát valami olyannal, ami annyira eltérő bármi korábbitól, amit a körülötte lévő világról gondolt és tudott, hogy szó szerint szinte a feje búbjáig szalad fel egyik vagy másik szemöldöke, a legalapvetőbb reakció kellene legyen megpróbálni megérteni, hogy a másik miként gondolkodik, miként ér el azokhoz a következtetésekhez, amelyekről épp szó van, legyenek ezek bár akármilyen abszurdak is.

Megpróbáltam pontosan leírni a reakcióm a jelenlegi lapos Föld elméletet szorgalmazó kezdeményezéseket illetően, de még ez is hagy némi kívánnivalót maga után. Azzal ugyan tisztában voltam, hogy nem új ez az elmélet, de azért az, hogy jelenleg van az elméletnek egyre nagyobb népszerűsége, engem is meglepett.

A téma körül felsorakozó szervezetek közül a legismertebb a ma Flat Earth Society néven ismert csoport: 2014 óta körülbelül 500 ember mondja magát tagnak, azonban követőinek és rajongóinak száma ennek többszöröse. A társaság története azonban jóval régebbre nyúlik vissza. A modern lapos Föld elmélet egy bizonyos Samuel Rowbotham (1816 - 1884) angol író nevéhez fűződik, aki Zetetic Philosophy címmel jelentetett meg 1867-ben egy pamfletet a Föld lapos voltát szerinte igazolva a Bedford Szintmérés néven elhíresült kísérlet alapján: a Bedford folyó 9.6 km-es szakaszán végzett megfigyeléseket a Föld görbületét akarva cáfolni. Annál érdekesebb azonban Rowbotham címválasztása.

A “zetetikusok” egy ókori görög filozófiai iskola tagjai voltak, akik a szkepticizmus nagyobb áramlatán belüli egyik irány volt. Sextus Empiricus szerint ők voltak azok, akik “keresők, mert mindig az igazságot keresték és sosem leltek semmi általánosan alkalmazhatóra.” Rowbotham az egész gondolkodását a zetetikus jelzővel illette, sőt, a társaságot is, amit halála után alapítottak követői és amely elődje a mai Flat Earth Soceity-nek, Universal Zetetic Society-nek nevezték el. Ma a Flat Earth Society elnöke Daniel Shenton, aki az oldal leírása szerint alapvetően Hong Kongban él, de “jól ismert arról, hogy utazik a világban és terjeszti a lapos Föld igazságát.”


A lapos Föld elmélet ma már cáfolt és áltudomány: már Rowbotham élete során cáfolta Alfred Russell Wallace (1823 - 1913), ami már csak azért is érdekes, mert neki is voltak nem épp konvencionális elképzelései, például a magasabb rendű kognitív képességeink nem anyagi, hanem spirituális eredetéről. Ez természetesen nem akadályozza semmiben az elmélet híveit, sőt, még abban sem, hogy belső konfliktusaik legyenek egymás közt. Az egyik legismertebb konfliktus akörül forog, hogy rendben, “tudjuk”, hogy a Föld lapos, de kör alakú vagy négyzet alakú?

Orlando Ferguson szerint négyzet alakú, és nem teljesen lapos, hanem van némi “minimális” görbülete, amint az általa 1893-ban készített “térkép” is “mutatja”. Hanns Hörbiger (1860 - 1931) szerint azonban a lapos Föld kerek és a széleinél hozzávetőlegesen 45 méter (150 láb) magas végtelen jégmezők terülnek el, amelyeken nem lehet átkelni (az elméleti mai támogatói szerint, klasszikus összeesküvés-elmélet fogást alkalmazva, azért nem, mert a háttérhatalom őrzi és a gömb alakú Föld összeesküvés fenntartása érdekében bárkit lelőnek, aki a közelébe megy). A Flat Earth Society által működtetett hivatalos wikiből fordítva: “Túl a 150 lábnyi jégfalon, hogy mi van, csak találgatni lehet. Mennyire terjed ki a jég, hogyan vagy miben végződik és mi van utána? - ezek olyan kérdések, amelyre semmilyen mai ember nem tud tapasztalati alapon válaszolni.”
Van azonban az elméletnek egy másik sokkal korábbi gyökere is, amelyre jó példa Cosmas Indicopleustes bizánci keresztény szerzetes és nagy világutazó. A lapos Föld elméletnek másik alapja ugyanis épp a Biblia és az abban a természeti világot illetően foglalt vélt vagy valós nézetek. Cosmas számos utat tett Indiába I. Iusztinianosz császár uralkodása alatt az i.sz. ötödik és hatodik századok fordulóján, aminek következményeként megírta a Keresztény Térképészet című munkáját. Azon útleírások mellett, amelyek a mai napig értékes betekintést nyújtanak egy ma már elveszett világba, témánk tekintetében sokkal érdekesebb Cosmas kozmológiája. Szerinte a világ lapos és felette elhelyezkedő Mennyek Országának formája kocka lekerekített fedéllel, ahol található a Nap és a csillagok, és így a kozmosz voltaképp egy tabernákulum, egy szentségtartó formáját utánozza. Cosmas kemény hadjáratot folytatott az “eretnek” ógörög természetfilozófusok ellen, akik szerint a Föld gömb alakú és ki is számították a kerületét a legmodernebb mérésekkel összevetve minimális tévedéssel ráadásul. Számomra azonban kifejezetten humorosnak hat egy keresztény ember Isten tökéletes tervét áthúzó elmélkedése az univerzum alakjáról - annál is inkább, hogy ez a kocka univerzum a benne felfüggesztett fényforrásokkal igencsak emlékeztet az óegyiptomi kozmológia bizonyos elemeire. Nehogy már Isten gömb formájúra teremtette volna a Földet - és ha igen: tévedett!Cosmas azonban már saját korában is egy kisebbség tagjának számított, nézetei nem találtak túl nagy támogatottságra, számos kortársa, köztük számos keresztény is bírálta azokat. A keresztény dogmatikában is a gömb Föld maradt fenn, még akkor is, ha ekkor még a geocentrikus modell volt az elfogadott. Természetesen a lapos Föld elmélet támogatói szerint ez is csupán összeesküvés az igazság ellen és Cosmas-t és a többi “felébredtet” mindössze elhallgattatták és a mai napig elhallgattatják az “embirkák” és “biorobotok”. Illetve az is lényeges kérdés, hogy a Biblia vonatkozó mondatai (négy angyal a Föld négy sarkában a Jelenések könyvében például) mennyire veendőek szó szerint és mennyire költőien, azonban ez újabb eleme a lapos Föld elméletek vonzerejének.

Ez a fajta, a Bibliát szélsőségesen szó szerint értelmező hozzáállás kéz a kézben jár ezekben az elméletekben a mindenféle “alternatív” technológiákkal és “alternatív” elméletekkel, a tudomány és a Felvilágosodás ostorozásával és a “pragmatikus” “józan ész” minduntalan ajnározásával. A lapos Föld és más áltudományos elméletek “alternatív” technológiát szorgalmazó nézeteiben sajnálatos módon a legnagyobb hívószó Nikola Tesla (1856 - 1943). Tesla minden elismert és köztudott zsenialitása és társadalmi szerepvállalása (találmányainak és eredményeinek nem levédése) ellenére köze nincs azokhoz a nonszensz dolgokhoz, amelyekről ezek az “alternatív” tudományok és találmányok állítólag szólnak (például náci repülő csészealjak, amelyek mindenre IS képesek, még időutazásra is: tény, mert olvastam a Hihetetlen magazin 2017 június-szeptemberi különszámában). Ez tipikusan összeesküvés-elméletes fogás: bármihez, amit nem tudok a jelenlegi tudományos-technológiai fejlettséggel alátámasztani, hozzátapasztom Tesla nevét és ebből nem csak hitelt kovácsolok magamnak, hanem még egy elnyomás narratívát is nyerek Tesla és Edison jócskán eltúlzott konfliktusából adódóan. Két legyet egy csapásra.

A tudomány és a felvilágosodás ostorozása a leggyakrabban abban merül ki, hogy a lapos Föld és más áltudományos nézetek képviselői szerint a tudomány és a Felvilágosodás nem tett többet, mint létrehozott egy újabb dogmatikus vallást: a materializmus vallását. Ez a kifejezés azonban legalább annyira értelmetlen, mint azt mondani, hogy az ateizmus is csak hit, miközben körülbelül annyira hit, mint amennyire a kikapcsolt tévékészülék üres képernyője tévéadás. Ehhez még társul, szintén a közös keresztény és/vagy más spirituális gyökerekből táplálkozó morális vád a Felvilágosodás ellen, ami arra vonatkozik, hogy a tudomány és a materializmus elmozdította az istenkép(ek)et az ember gondolkodásának központjából és így egy “varázstalanított” erkölcstelen és gonosz világot hozott létre.

A “pragmatikus” “józan - paraszti vagy sem - ész” ajnározása ezekben az elméletekben kettős gyökerű: egyrészt meg kell tudni indokolni a Rowbotham által a Bedford folyón végzett mérések már középiskolás fizikával is cáfolható eljárásait és eredményeit, másrészt pedig meg kell magyarázni, hogy ha ezek a többségében amatőr emberek (Rowbotham maga sem volt tudós) nem értenek emelt szintű matematikát, fizikát, csillagászatot, kémiát és így tovább, akkor ez nem azért van, mert nincs elég tudásuk, hanem azért, mert az említett tudományágak már “embertelenek”, “eltávolodtak a mindennapi élettől” (mert hát egy fekete lyuk mindennapi észlelés, reggel is láttam egyet az erkélyről) és a képletek, számítások, tudományos módszerek és a belőlük származó eredmények egyébként is csak háttérhatalmi átverések.

Számomra az egyik leggyönyörűbb tudományos felismerés Georg Cantor (1845 - 1918) matematikus nevéhez fűződik és kontinuumhipotézisként ismert. Egyetlen mondatba rettenetesen leegyszerűsítve: a végtelenségek hierarchiájáról szól, vagyis arról, hogy nem csak különböző végtelenségek léteznek, hanem ezek még különböző méretűek is egymáshoz képest. Legegyszerűbb példaként: a természetes számok halmaza is végtelen, a valós számok halmaza is végtelen, azonban a természetes számok végtelen halmaza feleakkora, mint a valós számok végtelen halmaza. Itt pedig a "feleakkora" szintén leegyszerűsítés, ugyanis végtelenségek esetében nem tudunk pontos mértéket meghatározni: a valós számok halmazának végtelensége egyszerűen minden elképzelést meghaladóan túlmegy a természetes számok halmazának végtelenségén. Mindannak ellenére, hogy ez szembemegy a tudományoshoz képest többek közt az “alternatív” elméletek szószólói által propagált “pragmatikus” “józan ésszel”, a fentebb bemutatott matematikai elv axiomatikus szigorral bizonyítható, aminek következtében teljesen irreleváns, hogy a “mindennapi” “józan ész”, sőt, a “tapasztalat” mit mond róla, “tetszik neki” avagy sem. Nem csoda hát, hogy Erdős Pál (1913 - 1996) matematikus egy aranyos versikét is írt róla: "Alef 1, alef 2, alef 3 - Georg Cantor a legnagyobb a világon."

Természetesen nem a lapos Föld az egyetlen hódító “alternatív” elmélet mostanság, azonban messze a legelterjedtebb. Különböző hírességek, sztárok állnak be mögé, egészen Hollywoodig gyűrűzik, a közösségi média tele van vele és a hozzá kapcsolódó “kísérletekkel”: a repülő ablakából a horizont nem görbül egyik irányba sem, a vízmérték sem viselkedik másképp a repülőn és a Földön, a víz felszíne lapos ergo a Föld is lapos - mind-mind a tudományhoz vajmi keveset értők már középiskolás fizikával cáfolható “bizonyítékai”. A Flat Earth Society elnökéről a weboldalukon egy kép látható, amelyen kitárt karokkal áll egy tengerparton, hogy ha eddig nem tűnt volna fel, akkor most legyen már végre nyilvánvaló, hogy az a fránya horizont biza nem görbül. Ennél már csak az volt megmosolyogtatóbb, amikor a Flat Earth Society hivatalos Facebook oldalára írta ki: “The Flat Earth Society has members all around the globe.”, avagy: “A Lapos Föld Társaságnak széles e Földgömbön vannak tagjai.”

Nos, igen: életükben egyszer, először és utoljára, valós dolgot állítottak - és azt is tévedésből.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!