2022. aug. 9. keddEmőd
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

A kormányváltó hangulat illúziója és a propaganda realitása

Fayk Emese 2018. április 20. 17:56, utolsó frissítés: 2018. április 23. 09:31

A Soros és az ENSZ elleni magyarországi kormányzati kampány cáfolata.


Lejárt a kampány, lejárt a választás is. Kormányváltás nem lett, újabb kétharmad viszont igen. Sokan teszik fel a kérdést, hogy ez mégis hogy jött össze. Abban, hogy ez a választás így alakuljon több tényező játszott közre.

Kezdjük rögtön az egységes ellenzék hiányával. Nem kell ahhoz komoly politikai elemzés, hogy belássuk, Magyarország nem elég nagy ahhoz, hogy egy több pártból álló ellenzéket fenn tudjon tartani. Sok helyen az ellenzékre leadott szavazatok megoszlása jelentette a FIDESZ győzelmét. Ugyanez volt a helyzet 2014-ben is és úgy tűnik, több párt sem látja be, hogy csak akkor lett volna esély a kormányváltásra, ha az ellenzéki pártok összefognak.

Sokat vitatott téma a határon túli magyarok szavazati joga, és mint 2014-ben, most is elég hangos volt azoknak a tábora, akik nekünk köszönték meg az eredményeket. Szerintük, akik nem élnek Magyarországon ne szóljanak bele a politikába sem. Vannak, akik szerint a határon túli magyarok is ugyanolyan jogokkal rendelkeznek. Bár a vélemények megoszlanak, a tények egyértelműek: összesen 378 ezer határon túli magyar állampolgár regisztrált, becslések szerint ezekből 230-240 ezer lehet erdélyi szavazó. Jelenlegi adatok szerint a regisztrált szavazók 80%-a szavazott. Egy korábbi elemzésből az is kiderült, hogy az erdélyi szavazók legfennebb két mandátum sorsáról dönthetnek. Ezekből az elemzésekből egyértelműen kiderül, hogy a szavazás Magyarországon dőlt el.

Az egységes ellenzéki kampány hiánya mindenképp közrejátszott abban, hogy a kormánypropaganda túlharsogjon minden mást. A kormánynak sikerült összeraknia egy nagyon agresszív és hangos kampányt. Vannak valós problémák és kérdések, amelyeket a nemzetközi közösség évek óta próbál megoldani és megválaszolni. A magyar kormány most mindenkivel szembefordult és minden olyan szervezetnek nekiment, akikkel korábban együttműködött, illetve élvezte a tagsággal járó előnyöket és ezeket maximálisan ki is használta. Közellenség lett Soros György, az ENSZ és az EU is. Az a Soros György, aki 2 év alatt több, mint 2 milliárd forinttal támogatott különböző magyar szervezeteket, illetve Orbán Viktor külföldi tanulmányait is finanszírozta.


A kormánypropaganda szerves részét képezte a Soros terv. Ezt összességében sehol nem lehetett megtalálni, és ahogy a 24.hu is megírta, akkor sem lehetett hozzájutni, amikor az LMP kikérte a dokumentumot. Ekkor egy különböző forrásokból, többnyire 2015-ös cikkekre hivatkozó összeollózott anyagot kaptak.

2017. november 20-án maga Soros György cáfolta meg a kormány állításait, a következőkben ezek a cáfolatok, majd az ENSZ-el riogató kampány tételeinek cáfolatai következnek.

„Soros György azt akarja, hogy Brüsszel évi legalább 1 millió menekültet fogadjon be és helyezzen el Európában.” - Ez az állitás hamis. Soros György 2015-ben, egy véleménynyilvánító cikkben (“Rebuilding the Asylum System,” Project Syndicate, SZeptember 26, 2015), azt írja, hogy a jelenlegi háborús helyzet miatt az EU-nak legalább 1 millió menedékkérőt kellene befogadni és ennek terhét a tagországok egyéni helyzetét figyelembe véve megosztani. Ebben a cikkben Soros külön kiemeli annak fontosságát, hogy az ezzel járó költségeket az EU-nak kell finanszíroznia, nem pedig a tagországoknak. Kitér továbbá arra is, hogy azokkal az országokkal is fontos együttműködni, ahol a cikk megírásakor 4 millió élt és ahonnan a legtöbb menekült érkezett, többnyire illegálisan az EU területére. Egy 2016-os írásban, a körülmények változása miatt Soros álláspontja is változott és ekkor már csak évi 300 ezer menekült befogadásáról írt. (“Saving Refugees to Save Europe,” Project Syndicate, Szeptember 12, 2016)

„Brüsszellel közösen Soros György arra készül, hogy megszüntesse az EU-n belüli határokat, ezzel megnyitva azokat a menekültek előtt.” - Soros egyértelműen kiáll amellett, hogy az EU-nak vissza kell szereznie az ellenőrzést a határok fölött. Soros meggyőződése, hogy az EU-nak egy egységes rendszert kell kidolgoznia, amely elősegíti a határvédelmet, a menedékkérelmek gyors és hatékony elbírálását, illetve a menekültek elhelyezését is felgyorsítja.

„A Soros tervnek része az is, hogy Brüsszelen keresztül ráerőltesse, főleg a kelet európai tagállamokra, hogy a nyugat Európában felgyűlt menekülteket befogadják. Magyarország részvétele kötelező.” - Soros nyíltan kiáll egy olyan rendszer mellett, amely a menekültek önkéntes befogadásán alapszik. Eszerint a rendszer szerint, az EU nem kötelezhet egyetlen tagállamot sem, hogy menekülteket fogadjon, illetve menekültek sem kényszeríthetőek arra, hogy olyan országban telepedjenek le, ahol nem látják őket szívesen.

A Soros terv részét képezi az is, hogy Brüsszel kötelezze a tagállamokat arra, hogy minden menekültnek 9 millió forintot (28 ezer euró) folyósítsanak.” - Soros ilyet nem állított. Egyértelműen amellett foglalt állást, hogy a megfelelő anyagi támogatásokat az EU-nak kell biztosítania. Eszerint az EU kötelezettsége lenne a menedékkérők befogadásával járó összes költség megtérítése illetve az anyagi támogatás biztosítása is. Utóbbi az első két évben járna és fejenként 15 ezer euró lenne. Egyértelmű tehát, hogy minden anyagi juttatást és egyéb költséget az EU fizetne. Soros felajánlotta, hogy magánvagyonából 500 millió dollárt különít el. Ezt a menekültek szükségleteinek kielégítésére, illetve a befogadó országok támogatására koncentráló projektekbe fektetné.

„Soros azt akarja elérni, hogy a menekültek enyhébb büntetőjogi ítéleteket kapjanak.” - Soros György soha nem állított ilyesmit, ez hazugság.

A Soros terv célja, hogy az európai kultúra és nyelvek háttérbe szoruljanak az illegális bevádorlók gyorsabb beilleszkedésének értelmében.” - Soros György soha nem állított ilyesmit, ez hazugság.

A Soros tervnek az is része, hogy politikai támadást intézzen azon országok ellen, amelyek ellenzik a bevándorlást, illetve ezeket az országokat komoly bírsagokkal súlytaná.” - Soros György soha nem állított ilyesmit, ez hazugság.

A Stop Soros kampány után az ENSZ lett a soros, és a februárban bemutatott migrációs csomagot sikerült teljesen elferdíteni. A magyar kormány úgy értelmezte ezt, hogy az ENSZ a menekültek folyamatos befogadására akarja kötelezni az országot, lebontatnák a kerítést, illetve megtiltatnák, hogy az illegális határátlépést bűncselekménynek nyilvánítsák.Ezekről szó sincs az ENSZ 22 pontos csomagjában. Ezek a javaslatok úgy lettek kidolgozva, hogy mind a befogadó országok, mind a menekültek érdekeit szem előtt tartották. Szó sincs önkényes döntésekről vagy arról, hogy a menekülteket nem lehetne törvényesen felelősségre vonni. Röviden a következőket javasolja az ENSZ:

Először is pontos és több forrásból származó adatok gyűjtése és feldolgozása. Bizonyítékokon és konkrét tényeken alapuló migrációs politika kidolgozása. Utána a menekülteket otthonaik elhagyására kényszerítő körülmények enyhítése és minimalizálása. Aztán pontos és időben történő tájékoztatás a migráció minden szakaszában, amely egyaránt megkönnyítené a tagországok és a menekültek dolgát is. Ugyanezen célból a következő lépés a minden menekült személyazonosság ellátására alkalmas dokumentumokkal való ellátása. Továbbá a szabályos, rendezett migrációs útvonalak hozzáférhetőségének biztosítása. Egy országban hosszabb időre való maradás esetén a korrekt és etikus munkaerő-toborzás elősegítése és becsületes munkát biztosító körülmények létrehozása, aminek célja a következő lépés, vagyis a menekültek kiszolgáltatottságának csökkentése.

A menekülés útvonalán az életmentés prioritizálása, és nemzetközi összefogás az eltűnt menekültek felkutatására.
Illetve a nemzetközi együttműködés megerősítése az embercsempészet megelőzésének és visszaszorításának érdekében, aminek további célja a menekültválsággal összefüggő emberkereskedelem felszámolása. Pontosan ezért is helyezne hangsúlyt az egységes és összehangolt határvédelemre és a menekültstátus elbírálási procedúrájának gördülékenyebbé tételére. Ennek szellemében a menekültek letartóztatása, illetve feltartóztatása csak végső esetben lenne megengedett. Ezek helyett egyéb, kevésbé drasztikus alternatívák keresendőek, így például a konzuli védelmi rendszer javítása, segítségnyújtás és együttműködés a migráció minden szakaszában.

Hasonlóan fontos az alapvető szociális ellátás biztosítása, értve ez alatt a menekültek és a befogadó társadalom támogatását a teljes beilleszkedés és társadalmi összetartás érdekében. A diszkrimináció megszüntetése és tényekre alapuló, nyilvános párbeszéd megszervezése által formálni a menekültek megítélését a közbeszédben legalább ennyire fontos feladata az ENSZ szerint. Ennek érdekében elsőbbséget élvez az ismeretfejlesztésbe való befektetés, a már meglévő szakképesítés és végzettség elismerése, valamint a tanulási lehetőség biztosítása. A fenntartható fejlődés körülményeinek megteremtése minden téren és az anyagi juttatások gyors és hatékony kifizetése. A legvégső cél pedig természetesen az együttműködés a méltóságteljes és fenntartható visszahelyezés és helyreállítás érdekében, valamint a már elnyert juttatások nemzetközi hordozhatóságának kidolgozása.

Ezeket látva nyilvánvalóvá válik, hogy a kormány olyan kampányt dolgozott ki, amely arra koncentrált, hogy megijessze a választópolgárokat. Kreált egy olyan ellenséget, amelyet a többség nem ismer, ezért erre tökéletesen fel lehetett építeni a kormánypropagandát. Rengeteg a ferdítés, annak érdekében, hogy vélt ellenséget minél veszélyesebbnek lássuk. Az ellenzék ezt teljesen mellőzve arra próbált koncentrálni, hogy a jelenlegi kormány hibáit kiemelje, ezeket kritizálja. A megosztottság miatt ez sokkal kevésbé volt feltűnő és hangos, mint az, amit a kormány akart a szavazókkal közölni.

Ebben közrejátszott az is, hogy a magyarországi sajtó és média mára nagyrészt kormányközeli befektetők irányítása alatt áll és egyre nehezebb független, tényekre alapuló, objektív elemzéseket és felméréseket találni. Az utóbbi pár évben mind a megyei napilapok, mind a regionális tv-k és rádiók vagy kormányközeli befektetők kezébe kerültek, vagy pedig megszűntek. Jó példa erre a Népszabadság megszüntetése vagy az Origó átszervezése, továbbá minden országos rádióadó a kormány érdekeltsége alatt van. A kereskedelmi csatornák sem képeznek kivételt, a TV2 egy kormánybiztos irányítása alatt működik, és voltak arra irányuló célzások, hogy a még szabadon működő sajtó és médiaorgánumoknál dolgozó újságírókat lejáratják, illetve ellehetetlenítik, amennyiben nem válnak ők is “kormányközelivé”.

Több szempontból is érdekes négy évnek nézünk elébe, a tanulságot mindenképp érdemes lenne levonni és ennek tudatában kampányolni és felkészülni a következő választásokra.

A szerző terrorelhárítási és békefenntartási tanácsadó.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!